فروش اقلام مازاد شرکت مهندسی سامان بیس

شرکت سامان بیس در نظر دارد لوازم مازاد انبار مرکزی خود را مطابق لیست پیوست از طریق مزایده عمومی و جدول زمان بندی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط به فروش برساند

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

در تیرماه سال 96 گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از سوی وزارت کار دریافت شد.

اخذ گواهینامه های ISO

با توجه به تغییراتی که در سال 2015 بر روی استانداردهای مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی صورت گرفت، در اسفندماه سال 1396 توانستیم ویرایش های جدید را دریافت کنیم. تمدید گواهینامه مذکور در مردادماه سال 1397 صورت پذیرفته است.

تحویل زمین پروژه هلال احمر واقع در بزرگراه نواب

پیرو توافقات صورت پذیرفته با کارفرای محترم (سازمان نوسازی شهر تهران) و اقدامات انجام شده، تحویل زمین پروژه احداث مجتمع مسکونی هلال احمر واقع در بزرگراه نواب در هفته اول خردادماه سال جاری محقق می گردد.