شرکت مهندسی سامان بیس در تاریخ 16 اردیبهشت سال 82 جهت اجرای پروژه های راهسازی و ساختمانی به ثبت رسیده و فعالیت خود را در قالب ارائه خدمات فنی و مهندسی مربوط به طرحهای عمرانی آغاز نموده است .

مشی شرکت آن است که در جهت موفقیت بلند مدت سازمان در اجرای پروژه های عمرانی با هدف جلب رضایت مردم به عنوان استفاده کنندگان مستقیم طرحهای بهره برداری شده با انجام اقدامات زیر گام بردارد.

1- ارتقاء نظام رتبه بندی شرکت از طریق بکارگیری فن آوریهای پیشرفته و جذب نیروی انسانی کارآمد و آموزش تخصصی آنان در سطوح فنی و مدیریتی

2- دستیابی به رضایت کارفرمایان و جلب اعتماد آنان با تاکید بر روش های علمی و استانداردهای فنی و مدیریتی

3- ایجاد تعهد اخلاقی و کاری در پرسنل بوسیله ارج نهادن به ایشان – مشارکت در تصمیم گیری ها و ارتقاء کیفیت زندگی آنان

4- جلوگیری از اتلاف منابع و مدیریت مصرف مصالح و انرژی

5- تلاش برای بهبود مستمر در نتایج کمی و کیفی طرحهای اجرائی بوسیله اصلاح فرایندها با محوریت فن آوری اطلاعات

6- پایبندی به اجرای دقیق پروژه ها بر طبق برنامه زمان بندی و با کیفیت مورد توافق در قرارداد

مدیریت شرکت با نگرش اصولی بر پایه مشارکت همگانی پرسنل متعهد می شود با سازماندهی و بازنگری فرایندها و فراهم نمودن منابع لازم جهت تحقق اهداف خط مشی مطابق با الزامات استاندارد مدیریت کیفیت (2015-9001 ISO) بستر لازم را جهت تداوم و پویائی این سیستم فراهم آورد .

مدیریت از سرمایه های اصلی شرکت، یعنی از کارکنان نیز انتظار دارد ضمن تعهد به درک و برقراری این خط مشی با ایجاد فضای همدلی و همکاری و تکیه بر اصول نظم و ارتقاء تخصص، تلاش و همکاری لازم را در جهت استقرار کامل سیستم مدیریت کیفیت بنمایند .

خط مشی ایمنی و بهداشت

1. رعایت الزامات قانونی والزامات قراردادی کارفرما در ارتباط با مقررات ایمنی و بهداشت و محیط زیست شغلی که در حوزه فعالیت شرکت کاربرد دارند با رعایت استانداردهای کیفیت محصول

2. پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی و کاهش ریسک ها و مخاطرات ناشی از فعالیت ها تا حد قابل قبول ، بمنظور حفاظت از محیط زیست و نیروی انسانی شاغل در جهت تحقق توسعه پایدار

3. پایش ، ارزیابی وبهبود مستمرعملکرد بهداشت ، ایمنی ومحیط زیست از طریق تعیین استانداردهای عملیاتی، آموزش ، ارزیابی ها وممیزی ها

4. دریافت و آنالیز مستمر اطلاعاتی که موجب بروز حوادث، بیماری و آسیب‌دیدگی در شرکت می‌گردند تا با تمرکز و کنترل بر عوامل ایجاد این آسیب‌ها، ریسک بروز آنها کاهش یابد

5. آموزش و استفاده از دانش حرفه ای کارکنان به منظور ترویج و گسترش فرهنگ کاری ایمن و عاری از خطر و آگاه کردن پرسنل در رابطه با موضوعاتی که سلامت و ایمنی آنها را به خطر می‌اندازد

6. آموزش پیمانکاران و الزام قراردادی آنان به رعایت الزامات تدوین شده شرکت در ارتباط با مقرارت ایمنی و بهداشت و محیط زیست

7. اختیار متوقف کردن کار توسط مسئولان ایمنی و بهداشت و محیط زیست شرکت در صورت مواجه با خطرات با شدت بالا و متوسط