1- شرکت مدیران و کارشناسان در دوره های مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK، برنامه‌ریزی و کنترل پروژه ، مدیریت HSE در کارگاههای عمرانی، بازرسی و کنترل کیفیت اجرای عملیات ها، امور حقوقی انواع قراردادهای عمرانی و طرح و ساخت (EPC) ، فرآیند برگزاری مناقصات ، متره و تهیه صورت‌‌‌‌وضعیت، نحوه تنظیم انواع قراردادهای پیمانکاران، تجزیه و تحلیل تاخیرات در پروژه ها و مدیریت آن، آشنایی با نرم افزارهای راهسازی و ساختمانی از جمله LAND ، CIVIL3 D ،SDRMAP ، CSDP، AUTOCAD ، ARCHICAD ، TEKLA STRUCTURES ، SAP ، SAFE ، ETABS آشنایی با ماشین آلات راهسازی، تکنولوژی آسفالت و روشهای اجرایی آسفالت، آشنایی با خصوصیات قیرهای اصلاح شده و پلیمری.

2- بازدید های دسته جمعی تیم های اجرائی از پروژه های ملی و بین المللی به منظور یادگیری از تجارب دیگران.

3- برگزاری آموزشهای صحرایی برای رانندگان در محل کارگاهها توسط واحد ماشین آلات.

4- اعزام مدیران به کلاسهای آموزش مدیریت صنعتی شامل مدیریت عمومی و سرپرستی، کنترل انبار، مدیریت خرید و سفارشات، حسابداری جهت مدیران غیر مالی، مدیریت امور دبیرخانه، آشنایی با قوانین جدید مالیاتی و کار و استانداردهای حسابداری.

5- آموزش کلیه افراد مشغول در پروژه در زمینه رعایت مسائل ایمنی ، بهداشت شغلی و مسائل زیست‌محیطی و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی با توجه به شغل مربوطه توسط واحد HSE.

6- آموزش کلیه افراد مرتبط با عملیات های اجرایی در زمینه نحوه اجرای صحیح کار و ارتقا سطح کیفی انجام کار توسط واحد QC.

7- آموزش کلیه افراد به سیستم فن آوری اطلاعات شرکت اعم از اتوماسیون اداری وگردش کارها از طریق واحد IT و مدیران فرآیندها .