غلطک

هجده دستگاه

تراک میکسر

چهار دستگاه

تانکر سوخت

دو دستگاه

تانکر آبپاش

دوازده دستگاه

بتونیر

پنج دستگاه

تریلر(کامیون کشنده)

دو دستگاه

جرثقیل

دو دستگاه