۱۹ مهر

با توجه به تغییراتی که در سال 2015 بر روی استانداردهای مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی صورت گرفت، در اسفندماه سال 1396 توانستیم ویرایش های جدید را دریافت کنیم. تمدید گواهینامه مذکور در مردادماه سال 1397 صورت پذیرفته است.

۱۹ مهر

پیرو توافقات صورت پذیرفته با کارفرای محترم (سازمان نوسازی شهر تهران) و اقدامات انجام شده، تحویل زمین پروژه احداث مجتمع مسکونی هلال احمر واقع در بزرگراه نواب در هفته اول خردادماه سال جاری محقق می گردد.