عملیات اجرایی محور آق بابا – خاروانا

عملیات اجرایی ساخت محور آق بابا خاروانا به طول حدود 10 کیلومتر از پروژه های مهم در سطح استان آذربایجان شرقی می باشد که یکی از محورهای اصلی ارتباطی از مرکز استان به کشورهای همسایه در این پروژه واقع می باشد .

اجرای عملیات خاکی ، احداث پل و روسازی آسفالت مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی از جمله فعالیتهای این پروژه می باشد که در سال 95 توسط شرکت سامان بیس آغاز گردیده است .

جزئیات پروژه

  • کارفرما: شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل ونقل کشور
  • محل اجرا: استان آذربایجان شرقی