۱۹ مهر

پیرو توافقات صورت پذیرفته با کارفرای محترم (سازمان نوسازی شهر تهران) و اقدامات انجام شده، تحویل زمین پروژه احداث مجتمع مسکونی هلال احمر واقع در بزرگراه نواب در هفته اول خردادماه سال جاری محقق می گردد.